Kompensacja mocy biernej sposobem na oszczędność dla firmy

Wiele słyszy się na temat kompensacji mocy biernej, jednakże czym tak naprawdę jest energia nazywana bierną? Otóż jest to energia dostarczana do firmy, jednak niezużywana do zasilania urządzeń. Przepływa ona zatem bezczynnie pomiędzy swoim źródłem a firmą, do której jest dostarczana przez sprzedawcę prądu. Ile tak naprawdę kosztuje moc bierna i jak ograniczyć jej ilość?

Kompensacja mocy biernej sposobem na oszczędność dla firmy

Z energią bierną jest tak, że operatorzy sieci energetycznych ustalają pewne granice współczynnika mocy, a po przekroczeniu dopuszczalnej wielkości mocy biernej trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat. W ten oto sposób przedsiębiorca naraża się na niepotrzebne koszty, które mogą przekroczyć nawet 30% rachunków za dystrybucję. Warto zatem przyjrzeć się swoim fakturom za prąd i sprawdzić, czy aby przypadkiem firma nie przekracza ustalonego współczynnika mocy. Zniwelować owe opłaty można dzięki zastosowaniu urządzeń nazywanych kondensatorami. Takim oto sposobem możliwe jest zaoszczędzenie pieniędzy, które dotąd były niepotrzebnie wydawane.

Jak ograniczyć ilość mocy biernej?

Przedsiębiorcy chcący ograniczyć ilość mocy biernej, mogą sięgnąć po kompensację energii biernej indukcyjnej i po kompensację energii biernej pojemnościowej. W pierwszym przypadku instaluje się kondensatory energii biernej indukcyjnej, co pozwala na redukcję wielkości pobieranej mocy biernej. W drugim przypadku zaś instaluje się układy dławików kompensacyjnych, które wyposażone są w system automatycznej regulacji mocy kondensatora.

W celu określenia tego, jaką moc powinien posiadać układ do kompensacji mocy biernej, należy wykonać pomiary za pomocą analizatora sieci. Dzięki pomiarom zyskuje się wyniki wraz z analizą, na podstawie których możliwe jest dobranie odpowiedniego rodzaju i mocy urządzenia kompensującego moc bierną.

Oznaczone