Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, czyli odnawialne źródła energii

Zużycie energii elektrycznej systematycznie wzrasta – to niepodważalny fakt, któremu nie da się zaprzeczyć. I wszystko wskazuje na to, iż ten wzrost nie zostanie w najbliższych latach zahamowany. Współczesne społeczeństwo potrzebuje do życia coraz więcej energii – wystarczy spojrzeć na przeciętne gospodarstwo domowe, w którym znajduje się co najmniej kilkanaście urządzeń elektrycznych. A przecież nadmierne zużycie energii elektrycznej to nie tylko wyższe rachunki, ale także coraz bardziej zanieczyszczone środowisko naturalne. Nie dziwi zatem fakt, iż ludzkość coraz częściej poszukuje alternatywy dla standardowej energii elektrycznej. Rozwiązaniem mogą być odnawialne źródła energii, które dzielą się na pięć podstawowych rodzajów.

Energia słoneczna

Promieniowanie słoneczne to jedno z najobfitszych źródeł energii odnawialnej, które może być wykorzystywane w niemal każdym zakątku świata. Ten rodzaj energii odnawialnej jest wykorzystywany na dwa sposoby – w kolektorach słonecznych (które służą do przetwarzania energii słonecznej w celu ogrzewania domu i podgrzewania wody) i ogniwach fotowoltaicznych. Najbardziej skutecznym sposobem na zmaksymalizowanie energii słonecznej jest połączenie obu metod. Jeszcze kilka lat temu koszty takiej instalacji były bardzo wysokie. Dzisiaj one systematycznie maleją, co sprawia, iż energia słoneczna staje się coraz bardziej popularna.

Energia wiatrowa

Kolejnym odnawialnym źródłem energii jest wiatr, który sprawdza się przede wszystkim w elektrowniach wiatrowych. Zasada ich działania jest bardzo prosta – turbiny wiatrowe przekształcają wiatr w energię elektryczną, która następnie wykorzystywana jest do zasilania okolicznych budynków. Elektrownie wiatrowe umożliwiają wyprodukowanie od 150 do 450 kWh energii miesięcznie.

Energia wodna

Wykorzystywanie energii wodnej nazywane jest hydroenergetyką. W tym przypadku turbiny wodne zamieniają energię wodną na energię mechaniczną, która następnie przekształcana jest – przy użyciu hydrogeneratorów – w energię elektryczną. Najbardziej popularne są małe elektrownie wodne, które można podzielić na przepływowe, regulacyjne i szczytowo – pompowe. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, gdyż elektrownie wodne mogą korzystać z potencjału zbiorników retencyjnych, rzek, kanałów przerzutowych czy systemów nawadniających.

Energia geotermalna

Energia cieplna to bardzo dobry sposób na produkowanie energii użytkowej. Co warte podkreślenia – w Polsce istnieją bardzo dobre warunki do rozwoju tego rodzaju energii. Trudno się zatem dziwić, iż powstaje ich coraz więcej. Przy ogrzewaniu pojedynczych budynków doskonale sprawdzają się pompy ciepła, które wykorzystują obieg termodynamiczny. Ten rodzaj urządzeń wymaga instalacji kolektorów słonecznych.

Biomasa

Ostatnim źródłem energii odnawialnej jest biomasa – czyli wszelkiego rodzaju produkty, odpady i pozostałości, które ulegają biodegradacji. Biomasa jest spalana w specjalnych kotłach, w efekcie czego uzyskuje się energię cieplną. Spalanie biomasy jest dużo korzystniejsze niż spalanie paliw kopalnych.

Odnawialne źródła energii z roku na rok zyskują na popularności. Ich największą zaletą jest ekologiczność – dzięki czemu nie jest niszczone środowisko naturalne. Innym powodem ich popularności jest fakt, iż standardowe źródła energii ulegną kiedyś wyczerpaniu. A wtedy odnawialne źródła energii jeszcze bardziej zyskają na wartości.

Oznaczone