Jak wykorzystać energię słoneczną

W ciągu jednej sekundy Słońce jest w stanie wytworzyć milion razy więcej energii, niż cała ludzkość zużywa w przeciągu jednego roku. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo w jaki sposób można wykorzystać tę energię.

Ogniwa fotowoltaiczne

W dzisiejszych czasach energia słoneczna kojarzona jest przede wszystkim z kolektorami słonecznymi, a dokładniej mówiąc ze specjalnymi ogniwamy fotowoltaicznymi. To właśnie na ogniwa fotowoltaiczne padają promienie słoneczne, które zamieniane są w prąd. W tajemniczym ogniwie znajduje się najczęściej półprzewodnikowa płytka, która wykonana jest z krzemu albo z tellurku kadmu. Niektórzy producenci oferują ogniwa z mieszaniny miedzi, selenu, galu i indu. Promienie słoneczne, które padają na ogniwa fotowoltaiczne, wybijają elektrony z negatywnej części płytki. W ten prosty sposób tworzą się tzw. „dziury”, czyli miejsca o dodatnim ładunku. Za pomocą specjalnej bariery potencjału rozdzielane są oba ładunki, które zaczynają się przemieszczać względem siebie tworząc prąd.

Pozostałe sposoby wykorzystania energii słonecznej

W dzisiejszych czasach oprócz powyżej opisanych ogniw fotowoltaicznych, bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się także konwersja fototermiczna, która polega na zamianie promienia słonecznego na energię cieplną. W chwili obecnej możemy spotkać konwersję fototermiczną pasywną i aktywną. W pasywnej konwersji przepływ nośnika ciepła odbywa się zawsze jedynie w drodze konwekcji, z kolei w konwersji aktywnej wykorzystywane są specjalne pompy zasilane z zewnętrznych źródeł energii. To właśnie ten drugi typ konwersji wykorzystywany jest w popularnych kolektorach słonecznych, które wykorzystywane są powszechnie do podgrzewania ciepłej wody w domach lub do wspomagania ogrzewania. Obecnie możemy skorzystać z kolektorów płaskich i próżniowych, które różnią się między sobą nie tylko budową, ale również sprawnością.

Oznaczone