Termostat grzejnikowy Wi-Fi: system inteligentnego budownictwa w mieszkaniu?

Inteligentne domy zdobywają coraz większą popularność. Coraz częściej wznosi się obiekty, które wyposażone są w scentralizowany system zdalnego zarządzania systemami elektrycznymi w domu. Służyć ma to maksymalnej redukcji zużycia energii i niemal wykluczenia strat oraz podnoszeniu komfortu i swobody funkcjonowania w takim domu. Niektóre elementy inteligentnego systemu można zastosować także w blokach mieszkalnych. Termostat grzejnikowy Wi-Fi umożliwia zdalne, automatyczne zarządzanie systemem ogrzewania.

Jak to działa?

Termostat grzejnikowy Wi-Fi wykorzystuje bezprzewodową technologię przesyłu informacji, która stanowi podstawę automatycznego działania systemu zarządzania optymalnym przepływem ciepła w centralnym ogrzewaniu. Instalacja przewiduje ulokowanie maksymalnie ośmiu czujników temperatury, które mogą znajdować się w różnych pomieszczeniach. System wyposażony jest w możliwość programowania optymalnych warunków cieplnych dla każdego pomieszczenia z osobna. Czujniki dokonują regularnych pomiarów temperatury panującej w danym pomieszczeniu i przesyłają zebrane informacje do termostatu. Na podstawie informacji stanowiących zaprogramowane normy oraz danych dotyczących aktualnych warunków panujących w pomieszczeniu, termostat dokonuje automatycznej regulacji stopnia intensywności grzania, tak żeby uzyskać i podtrzymywać warunki zaprogramowane wcześniej.

Zalety korzystania z tego systemu

Instalacja termostatu grzejnikowego Wi-Fi współpracującego z systemem centralnego ogrzewania jest rozwiązaniem energooszczędnym. Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania stopniem ogrzewania według potrzeb, nie dochodzi do nadmiernego zużycia energii. Dzięki temu, eliminujemy straty, zaniżamy wysokość rachunku i oszczędzamy pieniądze. Technologia Wi-Fi umożliwia natychmiastowe regulowanie termostatu oraz znacznie zwiększa komfort użytkownika systemu, którego aktywność ogranicza się jedynie do programowania oczekiwanych warunków cieplnych. System umożliwia wprowadzanie danych na siedem dni. Po upływie tego terminu należy ponownie zaprogramować funkcjonowanie instalacji. Oczywiście, w każdym momencie można edytować wprowadzone parametry.

Oznaczone